Eind negentiende eeuw is er een explosie aan uitvindingen die het leven op allerlei manieren gemakkelijker maken. Tussen de vele mannelijke uitvinders zien we opeens een Amerikaanse vrouw, Josephine Cochrane (1839-1913), die een oplossing zocht voor een praktisch probleem. Haar kostbare servies raakte steeds beschadigd doordat haar personeel er tijdens het afwassen zo onvoorzichtig mee omsprong. Ze ontwierp een machine die dat op veilige wijze, met behulp van rondstromend water, kon doen. “Als niemand anders deze afwasmachine wil uitvinden, dan doe ik het maar zelf!”

Tekening bij het eerste patent uit 1886, door Josephine Cochrane

Het kostte haar de nodige moeite om de technische kant voor elkaar te krijgen. Als weduwe kon ze moeilijk contacten leggen met mannen die haar konden helpen; voor je het wist kreeg je als alleenstaande vrouw een slechte naam. Maar het is haar gelukt, ook om patent voor haar uitvinding te regelen. Tijdens de Wereldtentoonstelling van 1893 presenteerde ze haar vaatwasser en in 1911 opende ze haar eigen fabriek.

Het heuglijke nieuws van Cochrane’s uitvinding bereikte de abonnees van De Hollandsche Lelie al op 20 oktober 1889 door middel van dit bericht:  “Eindelijk is er een machine uitgevonden om het altijd terugkeerende, tijdroovende “vatenwasschen” voor de vrouwen te verlichten. Mevrouw Cockran, een Amerikaansche, heeft zich op die wijze verdienstelijk gemaakt. Het is een stoommachine, zoowel ten gebruike in hotels als in kleinere huishoudingen.”

File:Stamps of Romania, 2013-34.jpg

Roemeense postzegel – via Wikimedia Commons

Voor wie meer over Josephine Cochrane (haar man heette Cochran, ze voegde zelf een e toe aan haar naam) en haar vaatwasmachine wil weten: in dit Engelstalige YouTube-filmpje wordt het verhaal van haar uitvinding verteld door deskundigen en nagespeeld door acteurs.

dagelijks leven uitvinding Uitvindingen wereldtentoonstelling