In de rubriek ‘Vragenbus’ in De Hollandsche Lelie van 7 maart 1894 stelt iemand onder het pseudoniem ‘Immergrün’ de volgende vraag:

“Weet ook een der Lelietjes een middel om iemand, die aan den sterken drank verslaafd is, van dit vreselijk kwaad af te helpen? Zoo ja, kan men dit dan toedienen, zonder dat het kwaad doet en zoo, dat de persoon zelf het niet weet?”

Een paar nummers later geeft iemand een antwoord:

“Doe een levenden paling in een flesch jenever, laat hem eenige weken daarin, en meng dan dit vocht onmerkbaar een tijdlang met den drank van den lijder. – (Recept van de arme klassen)”

Weer acht weken later blijkt dat dit misschien toch niet zo’n heel verstandig advies is:

“In nummer 41 van de Lelie las ik  een middel om iemand van sterken drank te genezen nl. door het aftreksel van een levenden paling in de jenever te mengen. Omdat ik het zoo eigenaardig vond, sprak ik er over met een dokter die mij zeide dat het zeer zeker een afdoend – maar zeer gevaarlijk middel was. Komt de lijder er door, dan is hij gedecideerd genezen, maar minstens vijf van de tien keeren dat de proef wordt toegepast, sterft men er aan. Het is dus geraden er eens over te denken eer men het middel gebruikt. – Dick

Of deze goede raad ‘Immergrün’ nog op tijd bereikt heeft, vermeldt de historie niet.

jenever1

jenever2

jenever3

alcohol rubriek vragenbus