dagelijks leven

Onze meisjes op de Fiets (II)

[In De Hollandsche Lelie van 31 maart 1897; vervolg van de week ervoor] "Gebrek aan zelfvertrouwen,"zegt ge onmiddellijk en spreekt daarmee uw eigen vonnis uit. Gebrek aan zelfvertrouwen en de hardnekkige neiging om uw oogen onafgewend op uw slingerend voorwiel te...

Onze meisjes op de Fiets (I)

[In De Hollandsche Lelie van 24 maart 1897] Het wielrijden is een der opwekkendste, gezondste en nuttigste uitspanningen, doch als we terug denken aan de verouderde, zware driewielen, dan staan we verbaasd over den moed en de volharding der pioniers, die zoo dapper...

Hoe een smakelijke kop koffie te zetten

[In De Hollandsche Lelie van 9 september 1896] Menige klacht van goede kennissen over hunne koffie heb ik, door mededeeling dezer bereidingswijze, die een smakelijken drank oplevert, tot mijn genoegen reeds dikwijls uit den weg geruimd. Ik koop altijd rauwe koffie,...

Etiquette: op reis

[De Hollandsche Lelie van 26 augustus 1896, in de rubriek 'Vormen'] Reizen! Wèl is het "een kostelijk deel des korten levens waard!" Het verheft boven het kleingeestige, alledaagsche, het verruimt den blik, beschaaft den geest, veredelt hart en gemoed! Als wij...

Baden en Zwemmen

[De Hollandsche Lelie, 1 juli 1896] Nu eindelijk de zomer weer in het land is en de warmtegraden tusschenbeide reeds eene belangrijke hoogte bereiken, ziet menigeen met smachtend verlangen naar de gelegenheid uit, om het lichaam door middel van een verfrisschend...

Over Poppen

[In De Hollandsche Lelie van 16 september 1896] De pop, in 't Latijn "pupata" of "pupa", is het voorwerp dat hetzij van hout, leer, karton, was of porcelein vervaardigd, als kinderspeelgoed dient en somtijds zelfs de bode van onzen smaak en onze nijverheid is...

Amerika rond 1900

[Uit De Hollandsche Lelie van 16 december 1903] Cleveland, September 1903. Particuliere correspondentie aan de Holl: Lelie. Sinds eenigen tijd in een der grootste en mooiste steden van Amerika wonende, wil ik trachten het een en ander over dit interessante land en...

Etiquette: het diner

In de serie 'Vormen' schrijft Sylvia Regina in De Hollandsche Lelie van 8 januari 1902 over 'Diners'. Even vóor den aangewezen tijd begeven gastvrouw en gastheer zich naar den salon en ontvangen staande hunne gasten. Is de invitatie gesteld op 6 uur, 6½ of 7 uur,...

Verkade’s beschuitjes zijn even lekker als koekjes

Op de site van Verkade staat: "Een Hollandser merk is er haast niet. We komen al meer dan 125 jaar bij je op de koffie en de thee. Dan genieten we samen met jou van een momentje echte Hollandse gezelligheid. Met de fijnste Fairtrade chocolade van Verkade en van de...