Op 23 september 1903 kondigt redactrice Anna de Savornin Lohman een nieuwe rubriek aan: ‘Handschrift-beoordeeling’. “Het is mij gelukt een medewerker aan de Lelie te verbinden die bereid is handschriften te beoordeelen, onder de navolgende voorwaarden:

I. De inzending van een eigen-gedacht, en eigenhandig-geschreven briefje van minstens 10 regels.

II. Opgave van de sexe waartoe de inzender behoort.

III. Opgave van den leeftijd; alleen in zóóverre, of die boven of onder 50 jaar is.

IV. Inzending van een bedrag aan postzegels van 50 ct.

Zij die hun handschrift ter beoordeeling inzenden behoeven hun naam niet te noemen, óók niet aan mij; omdat dit natuurlijk bij ongunstige beoordeelingen minder aangenaam zou kunnen wezen. – Deze brieven kunnen dus geheel ongeteekend zijn. Zij moeten echter, behalve de 50 ct. honorarium, óók nog bevatten één extra postzegel van 5 ct., voor doorzending aan den betreffenden medewerker.

De beoordeeling geschiedt met afdruk van het handschrift in de Lelie; tenzij de inzender verzoekt dit weg te laten. In dit geval wordt steeds aan zijn verzoek voldaan. De inzenders moeten hun brieven aan mij adresseeren; omdat de medewerker die zich hiermede belast, zijn naam niet algemeen-bekend wil doen zijn.”

Al snel stromen de handschriften binnen en in oktober 1903 gaat de rubriek van start. Het oordeel van de deskundige is niet altijd even vriendelijk.

Klik op afbeelding voor vergroting

Beoordeling handschrift Sirroga 27 juli 1904

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Henny en Pietro, 27 juli 1904

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Beoordeling XYZ en Laura, 7 september 1904

In oktober 1904 meldt de redactrice dat de succesvolle rubriek toch wordt opgeheven.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Einde rubriek, 5 oktober 1904

In dat nummer verschijnen de laatste beoordelingen.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Edmona en Homo Sum, 5 oktober 1904

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Hilda, Mea en Anastasia, 5 oktober 1904

Anna de Savornin Lohman handschrift rubriek