De Hollandsche Lelie

Welkom bij de online voortzetting van De Hollandsche Lelie, een weekblad voor jonge dames, dat verscheen van 1887 tot 1933. Op deze site vind je artikelen uit oude jaargangen die nu nog steeds interessant zijn, aangevuld met nieuw materiaal, waaronder recensies van boeken over de periode rond 1900 en een blog van hoofdredactrice Gea Schelhaas.
Lees meer

“Het ideaal-meisje is niet veeleischend. Dat wat een kind blij maakt, een bloem, een vrucht, een bagatel, is voor haar ook voldoende. En men moet haar telkens aan het verstand brengen, dat zij volwassen is, om haar te beletten nog langer met de kinderen te rennen, in het gras te rollen, zandhoopen te bouwen of met bloote beenen in de branding te loopen.”

– Johanna van Woude

Betrekkingen voor vrouwen

In een serie artikelen in ‘De Hollandsche Lelie’ rond 1900 worden beroepen besproken die geschikt zijn voor vrouwen, zoals bijvoorbeeld fotografe

Lees meer