Jaarlijks bezoeken miljoenen pelgrims het Franse stadje Lourdes: hier verscheen Maria in 1858 in een nis in een grotwand aan de toen veertienjarige molenaarsdochter Bernadette Soubirous. Dat gebeurde maar liefst achttien keer en Maria vroeg Bernadette daarbij om een kapel te bouwen en water uit een bron in de buurt te drinken. Kort daarop vonden er meerdere wonderbaarlijke genezingen plaats en om die reden werd door de Rooms-Katholieke kerk erkend dat de verschijningen echt plaats hadden gevonden. Wat ook meehielp was dat Bernadette vertelde dat de ‘witte dame’ zichzelf de ‘Onbevlekte Ontvangenis’ noemde, een term waarvan in die tijd niet waarschijnlijk was dat Bernadette die zomaar zelf zou bedenken.

Voor wie de reis naar Lourdes te ver is: deze weken maakt een botje van Bernadette een tournee door ons land. Het zit in een zogenaamde reliekschrijn, een prachtige gouden houder. Relieken zijn overblijfselen van heiligen: delen van hun lichaam of voorwerpen die ze ooit hebben gebruikt. Vooral in de Middeleeuwen was de verering van relieken heel populair, onder meer met processies en bedevaarten. De rondgang van de reliek van Bernadette door Nederland sluit aan bij die traditie. Het idee is niet alleen dat Bernadette wordt vereerd, maar ook wordt de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

In de jaren negentig was ik tijdens een vakantie eens in Lourdes en het was erg interessant om te zien wat deze verschijningen aan een negentiende-eeuws meisje teweeg hebben gebracht. Gisteravond woonde ik in de Utrechtse Catharinakathedraal de Pontificale H. Mis bij, met onder anderen kardinaal Eijk. Aansluitend was er ook nog een voordracht uit brieven van Bernadette en een lichtprocessie door de kathedraal. Na afloop kon je een stuk rots uit de betreffende grot aanraken en werd er water uit Lourdes uitgedeeld. Degene met wie ik de mis bijwoonde was uitstekend voorbereid en had voor ons allebei een afsluitbaar bakje meegebracht – dat nu dus gevuld is met écht Lourdeswater. Al met al een bijzondere ervaring.

Informatie over de tournee door Nederland: Les Missions Notre-Dame de Lourdes – Les Missions Notre-Dame de Lourdes (missionsndlourdes.com).