Victoria

De jonge koningin Wilhelmina

Een lyrische beschrijving van de zestienjarige koningin Wilhelmina door de Franse schrijfster Jean Bertheroy, die in het Haagsche Bosch een glimp van haar opving.

In Memoriam: Koningin Victoria

Toen koningin Victoria van het Verenigd Koninkrijk op 22 januari 1901 overleed, had zij maar liefst 63 jaar, zeven maanden en twee dagen geregeerd. In De Hollandsche Lelie verscheen twee weken later een In Memoriam, in de rubriek 'Londensche brieven' (6 februari)....