Frederik van Eeden

Over meisjeslectuur

[Hoofdartikel in De Hollandsche Lelie van 4 juni 1902] In onzen tijd van veelschrijverij is ook het veel lezen een algemeene gewoonte geworden, die zich in alle rangen verbreidt. Het geschreven woord is een macht, die invloed uitoefent op ieder gebied, en ook...

Correspondentie over zedelijkheid

Een vaste rubriek in De Hollandsche Lelie is 'Correspondentie van de redactie met de abonnés'. Wekelijks beantwoordt de redactrice de meest uiteenlopende vragen. Alleen de antwoorden worden afgedrukt; naar de gestelde vragen moet je als lezer dus maar raden. In het...