Vormen

Het Japansche jonge meisje

Artikel uit 1892 over de opvoeding van Japanse meisjes, die erop gericht was hen levenlang 'poëtische wezentjes' te laten blijven.

Etiquette: op en om de tennisbaan

[Rubriek 'Vormen', De Hollandsche Lelie van 5 juni 1901] Nu de lentezon de boomen knoppen en groenen doet en de haast zomersche hitte jong en oud naar buiten lokt, worden de tennisbanen aan Witte Brug en Bataafsche Boer wederom druk bezocht. Als kleurige vlinders...

Etiquette: op reis

[De Hollandsche Lelie van 26 augustus 1896, in de rubriek 'Vormen'] Reizen! Wèl is het "een kostelijk deel des korten levens waard!" Het verheft boven het kleingeestige, alledaagsche, het verruimt den blik, beschaaft den geest, veredelt hart en gemoed! Als wij...

Etiquette: het diner

In de serie 'Vormen' schrijft Sylvia Regina in De Hollandsche Lelie van 8 januari 1902 over 'Diners'. Even vóor den aangewezen tijd begeven gastvrouw en gastheer zich naar den salon en ontvangen staande hunne gasten. Is de invitatie gesteld op 6 uur, 6½ of 7 uur,...

De keuze van ons toilet

In de rubriek 'Vormen' geeft 'Tante Jo' op 22 november 1893 uitgebreid advies over welke kleding wel en niet mag worden gedragen. "Wat tegenwoordig de hoofden van de meeste jonge meisjes bezighoudt, is de keuze van hun toilet. De modes wisselen dan ook zoo spoedig,...

Etiquette in de schouwburg: niet terug binocleeren

De lezeressen van De Hollandsche Lelie rond 1900 leren in een serie artikelen van Sylvia Regina hoe ze zich in verschillende situaties behoren te gedragen. Op 10 april 1901 zijn de 'Vormen' in schouwburg en concertzaal aan de beurt. Uit het artikel: "De beste raad...