Vormen

Het Japansche jonge meisje

Artikel uit 1892 over de opvoeding van Japanse meisjes, die erop gericht was hen levenlang 'poëtische wezentjes' te laten blijven.

Etiquette: op en om de tennisbaan

[Rubriek 'Vormen', De Hollandsche Lelie van 5 juni 1901] Nu de lentezon de boomen knoppen en groenen doet en de haast zomersche hitte jong en oud naar buiten lokt, worden de tennisbanen aan Witte Brug en Bataafsche Boer wederom druk bezocht. Als kleurige vlinders...

Etiquette: op reis

[De Hollandsche Lelie van 26 augustus 1896, in de rubriek 'Vormen'] Reizen! Wèl is het "een kostelijk deel des korten levens waard!" Het verheft boven het kleingeestige, alledaagsche, het verruimt den blik, beschaaft den geest, veredelt hart en gemoed! Als wij...

Etiquette: het diner

In de serie 'Vormen' schrijft Sylvia Regina in De Hollandsche Lelie van 8 januari 1902 over 'Diners'. Even vóor den aangewezen tijd begeven gastvrouw en gastheer zich naar den salon en ontvangen staande hunne gasten. Is de invitatie gesteld op 6 uur, 6½ of 7 uur,...