hoofdredactrice

De moderne vrouw – in 1900

Het hoofdartikel van redactrice Johanna van Woude in De Hollandsche Lelie van 7 februari 1900 heeft als titel 'De moderne vrouw' en begint als volgt: "Neen, schrik niet van dien titel..... De tijd is gelukkig voorbij, toen de moderne vrouw een wanklank scheen in de...

Het eerste nummer van De Hollandsche Lelie

Op 6 juli 1887 verschijnt het eerste exemplaar van het nieuwe tijdschrift De Hollandsche Lelie. In de inleiding vertelt de hoofdredactrice van dat moment, Catharina Alberdingk Thijm, wat voor blad het gaat worden en voor wie het bestemd is. Een soort mission...