etiquette

Etiquette in de balzaal (1890)

Hoe je te gedragen in de balzaal: over muurbloempjes, het vriendelijk afwimpelen van iemand met wie je niet wilt dansen, wat wel en niet te drinken en wat te doen bij vertrek.

Blijft brieven schrijven

Ook rond 1900 maakte men zich al zorgen over het verdwijnen van de brief. In de huidige tijd krijgt e-mail de schuld; destijds was de ansichtkaart de boosdoener.

Over de handschoen

Praktische tips voor het onderhouden van handschoenen en enkele adviezen op het gebied van de etiquette.