dagelijks leven

Baedeker onder vuur

Over een ingezonden stuk uit 1891, van een lezeres die de reisgidsen van Baedeker maar onbetrouwbaar vond.

Over de handschoen

Praktische tips voor het onderhouden van handschoenen en enkele adviezen op het gebied van de etiquette.

Het slapen bij verschillende volken

[Uit De Hollandsche Lelie van 20 november 1895] "Slapen is een algemeene gewoonte bij alle volken," schreef een schooljongen in zijn opstel; even waar is echter dat er groote verscheidenheid bestaat in de manier van slapen bij verschillende volken. Omstandigheden,...

Over de slecht opgevoede Nederlandse man

Onder de titel 'Vorming van den toekomstigen echtgenoot' geeft J.v.W. in het hoofdartikel van De Hollandsche Lelie van 5 juni 1901 een genadeloze beschrijving van het mannelijk deel van de Nederlandse bevolking. "In Amerika, waar men het vasteland in alles een vijf...

Onze meisjes op de Fiets (Slot)

[In De Hollandsche Lelie van 7 april 1897, vervolg van deel I en deel II). We nemen aan dat ge nu geleerd hebt alleen te rijden. Vol moed en met een prettig gevoel van trots en opgewektheid, trapt ge dapper voort tot - ge een dikken steen op uw weg ziet liggen! Uw...