dagelijks leven

Baedeker onder vuur

Over een ingezonden stuk uit 1891, van een lezeres die de reisgidsen van Baedeker maar onbetrouwbaar vond.

Over de handschoen

Praktische tips voor het onderhouden van handschoenen en enkele adviezen op het gebied van de etiquette.

Het slapen bij verschillende volken

[Uit De Hollandsche Lelie van 20 november 1895] "Slapen is een algemeene gewoonte bij alle volken," schreef een schooljongen in zijn opstel; even waar is echter dat er groote verscheidenheid bestaat in de manier van slapen bij verschillende volken. Omstandigheden,...

Over de slecht opgevoede Nederlandse man

Onder de titel 'Vorming van den toekomstigen echtgenoot' geeft J.v.W. in het hoofdartikel van De Hollandsche Lelie van 5 juni 1901 een genadeloze beschrijving van het mannelijk deel van de Nederlandse bevolking. "In Amerika, waar men het vasteland in alles een vijf...

Hoe een smakelijke kop koffie te zetten

[In De Hollandsche Lelie van 9 september 1896] Menige klacht van goede kennissen over hunne koffie heb ik, door mededeeling dezer bereidingswijze, die een smakelijken drank oplevert, tot mijn genoegen reeds dikwijls uit den weg geruimd. Ik koop altijd rauwe koffie,...