De advertenties in De Hollandsche Lelie zijn een verhaal apart. Ze geven een idee van de manier waarop vrouwen rond 1900 werden aangesproken en welke producten voor hen van belang werden geacht. Meestal zijn ze duidelijk herkenbaar als advertentie; soms zijn het ingezonden mededelingen zoals dat tegenwoordig ook wel gebeurt. Een zeer rolbevestigend exemplaar vinden we in het nummer van 12 mei 1897:

‘Hoe dikwerf moet eene huismoeder niet soms aanmerkingen hooren van haren echtgenoot over het slappe kopje thee dat zij ZEd. [Zijne Edelheid] met een glimlach op de lippen op kantoor of in de zitkamer brengt. “Koop toch goede thee, vrouw.” Ziedaar de belooning voor al hare moeite. Wist ik maar, denkt ze bij zich zelve, een waarlijk goede thee te ontdekken, ik vloog er heen, alware het ook verder dan Parijs.
Welnu Mevrouw! indien U thee gebruikt der firma Andrw. Melrose & Comp te Edinburg zegt uw Echtgenoot voortaan steeds met een vergenoegd gezicht: “Vrouw, wat een lekker kopje thee is dat, geef mij dadelijk eene tweede editie.”

De firma Andrew Melrose & Co bestaat niet meer, zag ik op een Britse website over industriële geschiedenis. Het bedrijf was al opgericht in 1812 maar is uiteindelijk in 1986 overgenomen door Premier Brands, tegenwoordig Premier Foods. Wel is er nog steeds Melrose Tea te koop, met het opschrift ‘Edinburgh’s Finest Quality Tea, Since 1812’. Misschien een aanrader voor lezers met een ontevreden huisgenoot (M/V/X)?

Melrose's 80 Tea Bags (Best By Dec 2024) - teadog.com

Advertenties thee