Dankzij haar bijzondere graf ben ik geïnteresseerd geraakt in schrijfster Johanna van Woude en via haar ook in De Hollandsche Lelie. Onlangs werd ik hierover geïnterviewd voor Terebinth. Tijdschrift voor funerair erfgoed. In dit tijdschrift staat het behoud van begraafplaatsen, grafmonumenten en gedenktekens centraal. Ook wordt er aandacht besteed aan de historische, juridische en maatschappelijke context van begraafplaatsen en kerkhoven – en van personen die daar begraven zijn en herdacht worden.
Suzanne van Leendert schreef de tekst en maakte de foto. Zij vertaalt, schrijft, geeft workshops en heeft een aantal mooie films gemaakt, waaronder ‘Zielen van Utrecht’ (documentaire over Utrechtse begraafplaatsen), ‘Vaart. Een ode aan de stadsnatuur’ en ‘Broken Dreams’ (het levensverhaal van een bijzonder vliegtuig: de oude Dakota die gebruikt zou worden voor de musical ‘Soldaat van Oranje’, maar onderweg betrokken raakte bij een ongeluk).

Met dank ook aan Korrie Korevaart (Terebinth) en aan Mary Eggermont voor het leggen van het contact. Het artikel staat op pagina 3 van Terebinth 2021-1.

Johanna van Woude