De meest interactieve rubriek van De Hollandsche Lelie is ‘Vragenbus. Helpt elkander. Die het weet moet het zeggen’. Lezeressen kunnen vragen insturen; andere lezeressen denken mee.

In het nummer van 18 september 1901 vraagt ‘Een bangoor’: “Sedert eenigen tijd valt mijn haar sterk uit; ik beproefde reeds klapperolie, kliswortel met brandewijn en meer dergelijken. Zou een der vele lelielezeressen mij een zelf beproefd goed werkend middel aan de hand willen doen? Zij kan op mijn erkentelijkheid aanspraak maken.”

Een week later, op 25 september, verschijnen de eerste reacties al.

Vragenbus 25 september 1901

Vragenbus 25 september 1901

“Tegen het uitvallen van het haar gebruikte ik met goed succes: 1 ons spiritus van zeep; 20 druppels Spaansche Vlieg. Men krijgt het in de apotheek en voegt er nog een gelijke hoeveelheid water aan toe. Daarmee een paar maal daags het hoofd inwrijven, niet te spoedig er mee uitscheiden.  – Anna”

“Bij ervaring heb ik het niet, daar mijn haar nooit uitvalt, maar ik vroeg de ervaring van een kapper, die als beproefd middel noemde: wasschen met rum.  – Redactie”

“In het laatste nummer van 18 september las ik de vraag van Bangoor om een middel tegen uitvallen van haar. Daar heb ik zelf en een zus van mij ook erg veel last van gehad en heb het geheel weggekregen met een eenvoudig en goedkoop middel, namelijk het iedere maand geregeld te wasschen met lauwwater, waarin een hoeveelheid soda is opgelost. U doet een handje soda in een waschkom en giet daar kokend water op en laat dit een poosje staan, dat het afkoelt. Scheid nu uw haar vaneen, dat u goed tot de wortels kunt komen en wasch met een haarborstel uw geheele hoofd en haar. Er moet een wit schuim zijn en flink schoon borstelen. Daarna in koud water uitspoelen, dat er niets van het sodawater inblijft. Flink droogwrijven met een paar handdoeken en daarna uw hoofd besprenkelen met brandewijn of Vinaigre. Dit laatste is erg goed wanneer men ook roos op het hoofd heeft. Het heeft mij uitstekend geholpen. En ik hoop dat indien  u het toepast, het evenals bij mij en mijn zus ook mag baten.  –  A.v.H.

vragenbus