Verslag oprichting Vereniging van Letterkundigen (1905)

Verslag door Henri Borel, één van de aanwezigen bij de oprichting van de VvL, met o.a. Willem Kloos, Herman Heijermans en Ina Boudier-Bakker