Rond 1900 is de stofzuiger uitgevonden en in De Hollandsche Lelie van 12 oktober 1904 wordt er al enthousiast reclame voor gemaakt.

“Onder de verschillende stofzuigmachines, welke tegenwoordig de straten van de Hoofdstad doorkruisen, merkten wij er een op die bijzonder onze aandacht trok. Het was de Vacuum Cleaner, geëxploiteerd door de bekende Maatschappij “Holland” aan de Weesperzijde.

Deze Vacuum Reiniger mag zeker eene zeer belangrijke uitvinding op het gebied van stofzuivering worden genoemd.”

Na de technische uitleg: “Het groote voordeel aan deze methode van reinigen verbonden, springt hier onmiddellijk in het oog. Langs dezen weg worden de voor de gezondheid zoo schadelijke stofdeeltjes, niet zooals bij thans verouderde methoden eenvoudig verplaatst, doch verwijderd.

Een zeker niet minder belangrijk voordeel aan deze door de Maatschappij “Holland” geëxploiteerde Reinigingsmethode bestaat hierin, dat de voorwerpen niet meer van hunne plaatsen behoeven te worden genomen. Dit verplaatsen van voorwerpen was vooral bij het reinigen van tapijten een groot nadeel.

De Vacuum Cleaner kan dan ook als eene groote besparing van tijd, geld en moeite worden begroet. […] Eene proefneming met de nieuwe uitvinding kunnen wij den lezeressen van de Hollandsche Lelie dan ook ten zeerst aanbevelen.”

Stofzuiger 1904

Klik op de afbeelding voor een vergroting

advertentie huishouden uitvinding