De Friesche Taal (1890)

Ingezonden brief van Foeke Tjalma in 'De Hollandsche Lelie': het Fries is geen dialect maar een taal.