Schrijfster zijn in de 19e eeuw

Over de online expositie 'Omdat ik iets te zeggen had' op de website van het Literatuurmuseum