Vuile lectuur – over het boek ‘Zondagsrust’

Naar aanleiding van een column van Sylvia Witteman, waarin een vernietigend oordeel van Anna de Savornin Lohman in De Hollandsche Lelie wordt aangehaald.