Over Hélène Swarth: “Zoo medesleepend, zoo droomerig en liefelijk”

In de rubriek 'Leestafel' van 15 november 1893 wordt een nieuwe bundel van Hélène Swarth besproken. "Een nieuwe schat van die wonderschoone, kleine gedichten, zooals wij van Hélène Swarth gewoon zijn. Men kan er niet lang in lezen zonder zich door weemoed...