Hoofdartikel uit 1904 over het belang van lezen

Over 'lezen, éene der heerlijkste en vruchtbaarste genietingen voor den geest en waarvan het gemoed de schoonste vruchten plukken kan.'