Te lange dagen voor winkelbedienden

Rond 1900 mochten winkeliers hun zaak zo lang open houden als ze zelf wilden. Winkels sloten vaak pas 's avonds laat en waren ook op zondag open. Pas bij de Winkeltijdenwet van 1930 kwam daarin verandering. Deze wet had vooral tot doel om het personeel te...