rubriek

Aanbevelingen rond 1900

De lezeressen van 'De Hollandsche Lelie' hadden nog geen online reviews, maar wel een andere mooie oplossing als ze informatie zochten

Een levende paling in de jenever

In de rubriek 'Vragenbus' in De Hollandsche Lelie van 7 maart 1894 stelt iemand onder het pseudoniem 'Immergrün' de volgende vraag: "Weet ook een der Lelietjes een middel om iemand, die aan den sterken drank verslaafd is, van dit vreselijk kwaad af te helpen? Zoo...

Handschrift-beoordeling

Op 23 september 1903 kondigt redactrice Anna de Savornin Lohman een nieuwe rubriek aan: 'Handschrift-beoordeeling'. "Het is mij gelukt een medewerker aan de Lelie te verbinden die bereid is handschriften te beoordeelen, onder de navolgende voorwaarden: I. De...