Tag Archives: vragenbus

Een levende paling in de jenever

In de rubriek ‘Vragenbus’ in De Hollandsche Lelie van 7 maart 1894 stelt iemand onder het pseudoniem ‘Immergrün’ de volgende vraag:

“Weet ook een der Lelietjes een middel om iemand, die aan den sterken drank verslaafd is, van dit vreselijk kwaad af te helpen? Zoo ja, kan men dit dan toedienen, zonder dat het kwaad doet en zoo, dat de persoon zelf het niet weet?”

Een paar nummers later geeft iemand een antwoord:

“Doe een levenden paling in een flesch jenever, laat hem eenige weken daarin, en meng dan dit vocht onmerkbaar een tijdlang met den drank van den lijder. – (Recept van de arme klassen)”

Weer acht weken later blijkt dat dit misschien toch niet zo’n heel verstandig advies is:

“In nummer 41 van de Lelie las ik  een middel om iemand van sterken drank te genezen nl. door het aftreksel van een levenden paling in de jenever te mengen. Omdat ik het zoo eigenaardig vond, sprak ik er over met een dokter die mij zeide dat het zeer zeker een afdoend – maar zeer gevaarlijk middel was. Komt de lijder er door, dan is hij gedecideerd genezen, maar minstens vijf van de tien keeren dat de proef wordt toegepast, sterft men er aan. Het is dus geraden er eens over te denken eer men het middel gebruikt. – Dick

Of deze goede raad ‘Immergrün’ nog op tijd bereikt heeft, vermeldt de historie niet.

jenever1

jenever2

jenever3

Reacties uitgeschakeld voor Een levende paling in de jenever

Filed under Uncategorized

Beproefde middelen tegen haaruitval

De meest interactieve rubriek van De Hollandsche Lelie is ‘Vragenbus. Helpt elkander. Die het weet moet het zeggen’. Lezeressen kunnen vragen insturen; andere lezeressen denken mee.

In het nummer van 18 september 1901 vraagt ‘Een bangoor’: “Sedert eenigen tijd valt mijn haar sterk uit; ik beproefde reeds klapperolie, kliswortel met brandewijn en meer dergelijken. Zou een der vele lelielezeressen mij een zelf beproefd goed werkend middel aan de hand willen doen? Zij kan op mijn erkentelijkheid aanspraak maken.”

Een week later, op 25 september, verschijnen de eerste reacties al.

Vragenbus 25 september 1901

Vragenbus 25 september 1901

“Tegen het uitvallen van het haar gebruikte ik met goed succes: 1 ons spiritus van zeep; 20 druppels Spaansche Vlieg. Men krijgt het in de apotheek en voegt er nog een gelijke hoeveelheid water aan toe. Daarmee een paar maal daags het hoofd inwrijven, niet te spoedig er mee uitscheiden.  – Anna”

“Bij ervaring heb ik het niet, daar mijn haar nooit uitvalt, maar ik vroeg de ervaring van een kapper, die als beproefd middel noemde: wasschen met rum.  – Redactie”

“In het laatste nummer van 18 september las ik de vraag van Bangoor om een middel tegen uitvallen van haar. Daar heb ik zelf en een zus van mij ook erg veel last van gehad en heb het geheel weggekregen met een eenvoudig en goedkoop middel, namelijk het iedere maand geregeld te wasschen met lauwwater, waarin een hoeveelheid soda is opgelost. U doet een handje soda in een waschkom en giet daar kokend water op en laat dit een poosje staan, dat het afkoelt. Scheid nu uw haar vaneen, dat u goed tot de wortels kunt komen en wasch met een haarborstel uw geheele hoofd en haar. Er moet een wit schuim zijn en flink schoon borstelen. Daarna in koud water uitspoelen, dat er niets van het sodawater inblijft. Flink droogwrijven met een paar handdoeken en daarna uw hoofd besprenkelen met brandewijn of Vinaigre. Dit laatste is erg goed wanneer men ook roos op het hoofd heeft. Het heeft mij uitstekend geholpen. En ik hoop dat indien  u het toepast, het evenals bij mij en mijn zus ook mag baten.  –  A.v.H.

Reacties uitgeschakeld voor Beproefde middelen tegen haaruitval

Filed under Vragenbus