Tijdschrift

Advertentiepagina’s 2 januari 1901

De advertenties in een willekeurig nummer van De Hollandsche Lelie (2 januari 1901): voor onder meer thee, eieren, nieuwe boeken, ondergoed, koekjes, jam, slaolie, advocaat en het eerste Amsterdamse vegetarische restaurant - annex melksalon /...

Nieuw jaar, wat zult ge mij brengen?

Het hoofdartikel in De Hollandsche Lelie van 2 januari 1901 is getiteld 'Onbeschreven bladen'. "En daar staan wij u allen weer aan den ingang van een nieuw jaar en door duizenden vrouwen- en meisjesharten ruischt de angstige, maar zeer natuurlijke vraag: 'Nieuw...

Vernietigende bespreking in ‘De Gids’

In het tijdschrift De Gids (jaargang 54, 1890)  is een bespreking van De Hollandse Lelie opgenomen. De recensent van dienst is niet bepaald enthousiast. "‘Het komt ons voor, dat mevrouw Van Wermeskerken tegenover meisjes van 17 tot 22 jarigen leeftijd, voor welke...

Wijsheden in de week-kalender

De rubriek 'week-kalender' in De Hollandsche Lelie sluit inhoudelijk meestal aan bij het hoofdartikel. Na de tekst over de moderne vrouw in de aflevering van 7 februari 1900 volgt voor elke dag een toepasselijke wijsheid. Voor de maandag is dat bijvoorbeeld "Zeg...

Verkade’s beschuitjes zijn even lekker als koekjes

Op de site van Verkade staat: "Een Hollandser merk is er haast niet. We komen al meer dan 125 jaar bij je op de koffie en de thee. Dan genieten we samen met jou van een momentje echte Hollandse gezelligheid. Met de fijnste Fairtrade chocolade van Verkade en van de...

Het eerste nummer van De Hollandsche Lelie

Op 6 juli 1887 verschijnt het eerste exemplaar van het nieuwe tijdschrift De Hollandsche Lelie. In de inleiding vertelt de hoofdredactrice van dat moment, Catharina Alberdingk Thijm, wat voor blad het gaat worden en voor wie het bestemd is. Een soort mission...

Advertenties: ‘Attentie Dames’

Altijd leuk: advertentiepagina's van vroeger. Soms van merken die ook nu nog verkrijgbaar zijn, dan weer van producten en diensten die al lang in onbruik zijn geraakt. Vaak worden de lezeressen rechtstreeks aangesproken: 'Attentie Dames' of zelfs 'DAMES!!!". Hier...

Correspondentie over zedelijkheid

Een vaste rubriek in De Hollandsche Lelie is 'Correspondentie van de redactie met de abonnés'. Wekelijks beantwoordt de redactrice de meest uiteenlopende vragen. Alleen de antwoorden worden afgedrukt; naar de gestelde vragen moet je als lezer dus maar raden. In het...

Handschrift-beoordeling

Op 23 september 1903 kondigt redactrice Anna de Savornin Lohman een nieuwe rubriek aan: 'Handschrift-beoordeeling'. "Het is mij gelukt een medewerker aan de Lelie te verbinden die bereid is handschriften te beoordeelen, onder de navolgende voorwaarden: I. De...