Literatuur

Vertalen en vertaalsters

Hoofdartikel in De Hollandsche Lelie (1904) over 'den belangrijken en uiterst moeilijken arbeid van het vertalen van een boek'.

Over A.L.G. Bosboom-Toussaint

Volgens literatuurgeschiedenis.nl wist geen enkele andere Nederlandse schrijfster de literaire wereld in de negentiende eeuw zo te domineren als ‘Truitje’ Toussaint. Bijna een halve eeuw is zij als auteur actief geweest en in die tijd heeft ze een indrukwekkend...

Over meisjeslectuur

[Hoofdartikel in De Hollandsche Lelie van 4 juni 1902] In onzen tijd van veelschrijverij is ook het veel lezen een algemeene gewoonte geworden, die zich in alle rangen verbreidt. Het geschreven woord is een macht, die invloed uitoefent op ieder gebied, en ook...

Gedicht van Else van Brabant: Kerst-lichtjes

Else van Brabant (ps. van E.J. de Moulin-van Harlingen) schreef regelmatig gedichten voor De Hollandsche Lelie. Haar werk - ze schreef ook damesromans - werd ook toen al door recensenten nogal zoetig gevonden. In het nummer van 19 december 1900 verscheen van haar:...

Portretten van schrijfsters

In de jaargang 1903-1904 wordt maandelijks een auteursportret meegezonden met De Hollandsche Lelie. In het hoofdartikel van het betreffende nummer gaat een letterkundige dieper in op het leven en werk van de betreffende persoon. Frans Netscher schrijft dat Top...