Dagelijks leven

Reisbeschrijving uit 1892 van Helgoland

Toeristische beschrijving van het Helgoland van 1892 door Thérèse Hoven. "Het was bepaald een genot, om weer eens in een plaats zonder stoom-, electrische of andere trams te zijn."

Het slapen bij verschillende volken

[Uit De Hollandsche Lelie van 20 november 1895] "Slapen is een algemeene gewoonte bij alle volken," schreef een schooljongen in zijn opstel; even waar is echter dat er groote verscheidenheid bestaat in de manier van slapen bij verschillende volken. Omstandigheden,...

Opruimen rond 1900

Het lijkt wel of op dit moment heel Nederland aan het opruimen of schoonmaken is - of in ieder geval plannen in die richting heeft. Zelfhulpboeken als Opgeruimd! van Marie Kondo en Het Grote Poetsboek van Diet Groothuis liggen op grote stapels in de winkels. Dat is...

Onze meisjes op de Fiets (Slot)

[In De Hollandsche Lelie van 7 april 1897, vervolg van deel I en deel II). We nemen aan dat ge nu geleerd hebt alleen te rijden. Vol moed en met een prettig gevoel van trots en opgewektheid, trapt ge dapper voort tot - ge een dikken steen op uw weg ziet liggen! Uw...

Onze meisjes op de Fiets (II)

[In De Hollandsche Lelie van 31 maart 1897; vervolg van de week ervoor] "Gebrek aan zelfvertrouwen,"zegt ge onmiddellijk en spreekt daarmee uw eigen vonnis uit. Gebrek aan zelfvertrouwen en de hardnekkige neiging om uw oogen onafgewend op uw slingerend voorwiel te...