Dagelijks leven

Onze meisjes op de Fiets (I)

[In De Hollandsche Lelie van 24 maart 1897] Het wielrijden is een der opwekkendste, gezondste en nuttigste uitspanningen, doch als we terug denken aan de verouderde, zware driewielen, dan staan we verbaasd over den moed en de volharding der pioniers, die zoo dapper...

Dameshoeden in de schouwburg

In een serie artikelen 'Uit de hoofdstad' schetst Johan de Waard het dagelijks leven in Amsterdam. Zijn bijdrage in De Hollandsche Lelie van 6 januari 1897 sluit hij af met een oproep: "Ik heb een beleefd verzoek aan mijn vrouwelijke stadgenooten en dat is of zij...

Hoe een smakelijke kop koffie te zetten

[In De Hollandsche Lelie van 9 september 1896] Menige klacht van goede kennissen over hunne koffie heb ik, door mededeeling dezer bereidingswijze, die een smakelijken drank oplevert, tot mijn genoegen reeds dikwijls uit den weg geruimd. Ik koop altijd rauwe koffie,...

Baden en Zwemmen

[De Hollandsche Lelie, 1 juli 1896] Nu eindelijk de zomer weer in het land is en de warmtegraden tusschenbeide reeds eene belangrijke hoogte bereiken, ziet menigeen met smachtend verlangen naar de gelegenheid uit, om het lichaam door middel van een verfrisschend...

Over Poppen

[In De Hollandsche Lelie van 16 september 1896] De pop, in 't Latijn "pupata" of "pupa", is het voorwerp dat hetzij van hout, leer, karton, was of porcelein vervaardigd, als kinderspeelgoed dient en somtijds zelfs de bode van onzen smaak en onze nijverheid is...

Carnaval rond 1900

['Schetsje' getiteld 'Carnaval' in De Hollandsche Lelie van 10 april 1901] "Toe, tante Marie, verkleed u nu maar, toe ja?" "Wel nee, o foei, ik durf niet meer, de menschen zouden er schande van spreken, zoo'n oud mensch, al in de veertig." Ze zegt het, half...

Te lange dagen voor winkelbedienden

Rond 1900 mochten winkeliers hun zaak zo lang open houden als ze zelf wilden. Winkels sloten vaak pas 's avonds laat en waren ook op zondag open. Pas bij de Winkeltijdenwet van 1930 kwam daarin verandering. Deze wet had vooral tot doel om het personeel te...

Een levende paling in de jenever

In de rubriek 'Vragenbus' in De Hollandsche Lelie van 7 maart 1894 stelt iemand onder het pseudoniem 'Immergrün' de volgende vraag: "Weet ook een der Lelietjes een middel om iemand, die aan den sterken drank verslaafd is, van dit vreselijk kwaad af te helpen? Zoo...