Dagelijks leven

Over Poppen

[In De Hollandsche Lelie van 16 september 1896] De pop, in 't Latijn "pupata" of "pupa", is het voorwerp dat hetzij van hout, leer, karton, was of porcelein vervaardigd, als kinderspeelgoed dient en somtijds zelfs de bode van onzen smaak en onze nijverheid is...

Carnaval rond 1900

['Schetsje' getiteld 'Carnaval' in De Hollandsche Lelie van 10 april 1901] "Toe, tante Marie, verkleed u nu maar, toe ja?" "Wel nee, o foei, ik durf niet meer, de menschen zouden er schande van spreken, zoo'n oud mensch, al in de veertig." Ze zegt het, half...

Te lange dagen voor winkelbedienden

Rond 1900 mochten winkeliers hun zaak zo lang open houden als ze zelf wilden. Winkels sloten vaak pas 's avonds laat en waren ook op zondag open. Pas bij de Winkeltijdenwet van 1930 kwam daarin verandering. Deze wet had vooral tot doel om het personeel te...

Over de verzorging van kamerpalmen

In De Hollandsche Lelie wisselen de onderwerpen elkaar in een rap tempo af: etiquette, literatuur, geschiedenis, kunst, onderwijs, mode, korte verhalen en wijze spreuken. Er is ook altijd veel ruimte voor praktische informatie, zoals in dit artikel over 'De...

Lawn tennis

In de eerste jaren van Wimbledon (toen nog de Lawn Tennis Championships) deden alleen heren mee. Het was toen ook nog een geheel Engelse aangelegenheid. Vanaf 1884 mochten ook vrouwen deelnemen en rond de eeuwwisseling werd het een internationaal en beroemd...

Beproefde middelen tegen haaruitval

De meest interactieve rubriek van De Hollandsche Lelie is 'Vragenbus. Helpt elkander. Die het weet moet het zeggen'. Lezeressen kunnen vragen insturen; andere lezeressen denken mee. In het nummer van 18 september 1901 vraagt 'Een bangoor': "Sedert eenigen tijd valt...

Eene belangrijke uitvinding op het gebied van Reiniging

Rond 1900 is de stofzuiger uitgevonden en in De Hollandsche Lelie van 12 oktober 1904 wordt er al enthousiast reclame voor gemaakt. "Onder de verschillende stofzuigmachines, welke tegenwoordig de straten van de Hoofdstad doorkruisen, merkten wij er een op die...