Geschiedenis

Een bezoekje aan het Witte Huis (1893)

Verslag van een persoonlijk onderhoud met Grover Cleveland, de president van de Verenigde Staten. Plus informatie over de etiquette in het Witte Huis en Amerikaanse verkiezingen.

Boven op den Eiffeltoren (1892)

"Een angstig gevoel van duizeligheid overviel mij; de leuning der trap krampachtig omklemmend ging ik verder met bonzend hart en ingehouden adem, want ik durfde noch stilstaan noch terugkeeren."

De jonge koningin Wilhelmina

Een lyrische beschrijving van de zestienjarige koningin Wilhelmina door de Franse schrijfster Jean Bertheroy, die in het Haagsche Bosch een glimp van haar opving.

Kinderachtige studenten

Onder de kop 'Geestig?’ veegt hoofdredacteur Anna de Savornin Lohman in het nummer van 15 november 1911 de vloer aan met zich misdragende studenten.

De Zuidpool-expedities van Scott en Amundsen

De Noor Roald Amundsen (1872-1928) had als jongen al een droom: ontdekkingsreiziger worden en als eerste de Noordpool bereiken. Na twee expedities (de Belgische Antarctische expeditie en de Noordwestelijke Doorvaart) was het zo ver: hij richtte zijn vizier op de...

Amerika rond 1900

[Uit De Hollandsche Lelie van 16 december 1903] Cleveland, September 1903. Particuliere correspondentie aan de Holl: Lelie. Sinds eenigen tijd in een der grootste en mooiste steden van Amerika wonende, wil ik trachten het een en ander over dit interessante land en...

Ooggetuigenverslag uitbarsting vulkaan Kloet

In De Hollandsche Lelie van 17 juli 1901: 'De uitbarsting van den Kloet - door een abonnée en ooggetuige'. 'Een aardig plaatsje is Pasoeroean, de hoofdplaats der residentie van dien naam; dus stelde ik er mij heel wat van voor er te gaan logeeren. Tante is altijd...