Etiquette

Etiquette in de balzaal

Hoe je te gedragen in de balzaal: over muurbloempjes, het vriendelijk afwimpelen van iemand met wie je niet wilt dansen, wat wel en niet te drinken en wat te doen bij vertrek.

Blijft brieven schrijven

Ook rond 1900 maakte men zich al zorgen over het verdwijnen van de brief. In de huidige tijd krijgt e-mail de schuld; destijds was de ansichtkaart de boosdoener.

Etiquette: op en om de tennisbaan

[Rubriek 'Vormen', De Hollandsche Lelie van 5 juni 1901] Nu de lentezon de boomen knoppen en groenen doet en de haast zomersche hitte jong en oud naar buiten lokt, worden de tennisbanen aan Witte Brug en Bataafsche Boer wederom druk bezocht. Als kleurige vlinders...

Etiquette: op reis

[De Hollandsche Lelie van 26 augustus 1896, in de rubriek 'Vormen'] Reizen! Wèl is het "een kostelijk deel des korten levens waard!" Het verheft boven het kleingeestige, alledaagsche, het verruimt den blik, beschaaft den geest, veredelt hart en gemoed! Als wij...