Etiquette

Etiquette in de balzaal (1890)

Hoe je te gedragen in de balzaal: over muurbloempjes, het vriendelijk afwimpelen van iemand met wie je niet wilt dansen, wat wel en niet te drinken en wat te doen bij vertrek.