Literatuur

Een leesmuseum voor vrouwen

Artikel uit 1897 over het leesmuseum in Den Haag, waar de lectuur is uitgezocht 'door beschaafde vrouwen voor beschaafde vrouwen'

Vertaalster Else Otten

Artikel uit 1912 over de vertaalster in het Duits van onder anderen Louis Couperus, Top Naeff, Frederik van Eeden en Augusta de Wit.

Vertalen en vertaalsters

Hoofdartikel in De Hollandsche Lelie (1904) over 'den belangrijken en uiterst moeilijken arbeid van het vertalen van een boek'.